UTAZZ A Silly SÖRFŐZDÉBE

Játssz azonnali, napi és heti nyereményekért

részletek és játék

A játék

Hol vásároltad a sörödet?

Vendéglátó, vagy egyéb üzletben:

 • SmileyMinden Gallica termék mellé egy szelvényt kapsz! Ha ebben egy mosolygós arcot találsz, máris nyertél!
 • Váltsd be nyertes szelvényeid a helyszínen egy Gallica tollra, vagy gyűjts össze kettőt egy pohárra!

  Játssz tovább!

 • Akár nyertél, akár nem, töltsd fel a szelvényen található kódot itt, és indulj a napi és heti nyereményekért, vagy vidd el a fődíjat, egy kétszemélyes utazást a Silly sörfőzdébe
  Őrizd meg a szelvényt a sorsolásig!

Auchan, CBA, Spar vagy Metro áruházakban:

 • Vásárolj legalább három üveg Gallica sört az Auchan, CBA, Spar vagy Metro áruházakban!
 • Töltsd fel a vásárlásodat igazoló Spar, Auchan vagy CBA nyugta AP kódját a vásárlás dátumával és időpontjával, vagy Metro számla számlaszámát és indulj a napi és a heti nyereményekért, vagy vidd el a fődíjat, egy kétszemélyes utazást a Silly sörfőzdébe!

  Játssz tovább!

 • Őrizd meg a nyugtát!

  Sorsolás időpontja:
  2017. november 24.

NyugtaFeltöltés

Töltsd fel a nyerő szelvényeden látható kódot, vagy a vásárlásodat igazoló Auchan, Spar vagy CBA nyugta AP-kódját a vásárlás dátumával és időpontjával, vagy Metro számla számlaszámát

Nyerj naponta egy Gallica nyakpántot, hetente egy Galica Discovery Pack-ot, vagy nyerd meg a fődíjat: egy kétszemélyes utazást a Silly Sörfőzdébe!

Érvényesítés

Töltsd fel a nyerő szelvényen található kódot, vagy a vásárlásodat igazoló Auchan, Spar vagy CBA nyugta AP kódját a vásárlás dátumával és időpontjával, vagy Metro számla számlaszámát, és nyerj naponta egy Gallica nyakpántot, hetente egy Gallica Discovery Pack-t, vagy nyerd meg a fődíjat: egy kétszemélyes utazást a Silly Sörfőzdébe!

Most válaszd ki, hogy a három közül melyiket szeretnéd beküldeni, töltsd ki a megfelelő mezőket, majd add meg személyes adataidat!

A nyerő kód a Belga Sörmester szelvényen látható kód, aminek a megadásakor figyelni kell a kis és nagybetűkre! Ezt a szelvényt meg kell őrizned, hogy nyerés esetén igazolhasd az eseményre való jogosultságod!
Metro áruházakban történt vásárlás esetén! Kérjük, hogy a teljes számlaszámot add meg a speciális karakterekkel együtt (összesen 36 karakter)! Ezt a számlát meg kell őrizned, hogy nyerés esetén igazolhasd az eseményre való jogosultságod!
Auchan, Spar vagy CBA áruházakban történt vásárlás esetén! Ezt a nyugtát meg kell őrizned, hogy nyerés esetén igazolhasd az eseményre való jogosultságod!
Auchan, Spar vagy CBA áruházakban történt vásárlás esetén! A vásárlás dátumának és időpontjának megadásakor kérjük kövesd a megadott mintát (használd a speciális karaktereket a dátum és időformátumokban, valamint a dátum és idő közé tegyél egy szóközt)!!


További adatok:

Nyeremények

Váltsd be nyertes szelvényed a helyszínen egy Galica tollra, vagy gyűjts össze kettőt egy Gallica pohárra! Töltsd fel a nyerő szelvényeden látható kódot, vagy a vásárlásodat igazoló Auchan, Spar vagy CBA nyugta AP-kódját a vásárlás dátumával és időpontjával, vagy Metro számla számlaszámát, és nyerj naponta egy Gallica nyakpántot, hetente egy Gallica Discovery Pack, vagy nyerd meg a fődíjat!

NyereményAzonnali nyeremény 1 nyertes szelvényért:
Gallica toll
NyereményAzonnali nyeremény 2 nyertes szelvényért:
Gallica pohár
NyereményNapi nyeremény:
Gallica nyakpánt
NyereményHeti nyeremény:
Gallica Discovery Pack
Fődíj

Fődíj:

Kétszemélyes utazás a Silly sörfőzdébe!

Kód feltöltés

A Gallica hónap nyertesei

Napi nyertesek:

02 Gergácz Dániel
03 Bősze Anita
04 Benkő Noel
05 Varga Tamás
06 Mészáros Zsolt
07 Karmanoczki Gábor
08 Kaufman Zoltan
09 nincs pályázat
10 nincs pályázat
11 nincs pályázat
12 Molnar Tamás
13 nincs pályázat
14 Donáczi Napsugár
15 Kopperdák Zoltán
16 Kurucz Sándor
17 Schmidt Tamás
18 nincs pályázat
19 Varga Tamara
20 Pősze Gábor
21 Sápszky Péter
22 Kertész Dóra
23 Csordás Kornél
24 Mosonyi Szabolcs
25 nincs pályázat
26 nincs pályázat
27 nincs pályázat
28 Madarász Tímea
29 Márton Mihály
30 Balonyi Áron
31 nincs pályázat

Heti nyertesek:

01 Gergácz Dániel
02 Mészáros Zsolt
03 Százdi László
04 Sápszky Péter
05 Mosonyi Szabolcs
06 Balonyi Áron

Fődíj nyertese:

01 Madarász Tímea

A játékszabály

Gallica promóció hivatalos szabályzata

1.A BELGACO Kft. mint az alábbi játék szervezője (székhely: 1011 Budapest, Halász u. 1., a továbbiakban: „Szervező”).  által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék), kizárólag azon 18 életévüket betöltött, magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a 3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek (a továbbiakban: Játékosok) vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt a 7.1. pontban megjelölt termékekből legalább 3 darabot vásárolnak az Auchan, Interspar, Príma és Metro áruházakban vagy legalább egy darabot elfogyasztanak a résztvevő vendéglátó és egyéb üzletekben, továbbá regisztrálják a www.belgasormester.hu/jatek oldalon adataikat és a vásárlását igazoló blokkon szereplő AP kódot és a vásárlás dátumát, időpontját (Auchan, Interspar, Príma) vagy számlaszámot (Metro) feltöltik a „Kód beküldés” pontban (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

Az AP-kód egy olyan azonosító, ami az AP betűkkel kezdődik, majd egy betű illetve 8 számjegy vagy 9 számjegy (pl: APA03100011 vagy AP456000789). Ez a kód minden egyes vásárlást igazoló tételes blokkon a legutolsó sorban megtalálható.

A Metro számlán szerepelő számlaszám egy olyan azonosító, ami a "2017-" résszel kezdődik, majd 31 számjegy, kötőjel és zárójel szerepel benne (pl: 2017-0/0(012)0012/001234 (012-123456)). Ez a szám minden egyes vásárlást igazoló tételes számlán a fejlécben található.

Az internetes oldalon kért adatok megadásával regisztrálhat a Játékos. Az oldalon meg kell adni a Játékos e-mail címét, vezeték és keresztnevét, lakcímét, telefonszámát és ezzel egyidejűleg a vásárlást igazoló blokk AP-kódját, illetve számlaszámát (Metró) vagy a Nyerő szelvény kódját.

A Játék időtartama alatt egy Játékos többször is tölthet fel Pályázatot, azonban egy vásárlás adatait, csak egyszer. Ha valaki több Pályázatot kíván feltölteni, minden Pályázathoz külön vásárlás szükséges.
A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit. 

2. A Játékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos a vásárlást igazoló blokkot a Játék lezártát követő 30 napig sértetlenül és olvasható módon megőrizze.

3. A  játékból ki vannak zárva a BELGACO Kft., Auchan Magyarország Kft., Spar Magyarország Kft., CBA Kereskedelmi Kft., Metro Kereskedelmi Kft. és a játékban résztvevő üzletek   dolgozói és alvállalkozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

4. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK
Az Auchan, Interspar, Príma és Metro áruházakban vásárolt, illetve a 7.2. pontban felsorolt résztvevő boltokban elfogyasztott Gallica sörök (résztvevő termékek listája 7.1. pontban), továbbá a www.belgasormester.hu weboldalon megrendelt Gallica csomagajánlatok.

5. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
5.1. A Játék 2017. október 9. napján 0 óra 00 perc 01 mp-től 2017. november 8. napján 23 óra 59 perc 59 mp-ig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2017. november 10. 23 óra 59 perc 59 másodperc.

6. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
6. 1. Egy Játékos jogosult a Játék időtartama alatt több Pályázatot feltölteni a megadott felületen.  Amennyiben ugyanazt a Pályázatot a Játékos többször küldi be, úgy a Szervező az első feltöltött Pályázatot regisztrálja, a további, ugyanazon Pályázatot tartalmazó feltöltéseket a Weboldal nem fogadja el pályázatként és a Játék során további Pályázatként nem veszi figyelembe. 
6. 2. A nyereményjátékban csak a helyes Pályázatok beküldői vehetnek részt. A Játékszabályzatnak megfelelő, azonban bármely ok miatt - így akár szándékos magatartás, akár véletlen elütés, technikai hiba, stb. miatt - nem valós Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.
Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. A kis- és nagybetűk között a rendszer különbséget tesz.Egy Pályázatot egy játékos csak egyszer tölthet fel, illetve egy Pályázat csak egyszer tölthető fel. Egy Pályázatot a Szervező csak egy alkalommal fogad el érvényes pályázatnak. Ennek megfelelően amennyiben ugyanazt a Pályázatot több játékos is feltölti, nyertesség esetén a nyeremény átvételére azon személy jogosult, aki a nyertes blokkot a Szervező részére bemutatja.
6. 3. A Játékos köteles a Pályázatot tartalmazó blokkot a nyertesek kisorsolása után 30 napig sértetlenül és olvasható módon megőrizni, és Szervezőnek vagy Megbízottjának- kérés esetén - megfelelően bemutatni. Az Ajándékok átvételének feltétele az adott nyeremény átvételére feljogosító Pályázatot tartalmazó blokk bemutatása és eljuttatása a Szervező vagy Megbízottja részére. A nyerő blokk eljuttatásának költsége nem terheli a játék szervezőjét, sem megbízottját. A nyertes blokkokat a nyertes Játékos köteles a nyertességről való értesítést követő 10 munkanapon belül, postai úton, eljuttatni a Belga Sörmester címére (levelezési cím: 1011 Budapest, Halász utca 2.) A Szervező fenntartja a jogot, hogy csak eredeti blokkot fogad el! Amennyiben a blokk sérült, nem olvasható, vagy egyéb módon sérült és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható (pl. AP kód, nyerő kód stb.), a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált blokkok érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban résztvevő blokkok érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a blokkok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét
6. 4. A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer működtetése és a gyűjtött Pályázatok nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely jogkövetkezményért, vagyon- nem vagyoni hátrányokért. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
6. 5. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Játékból - a Szervező megítélése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó profillal, vagy hamis, vagy hamisított blokkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik az Ajándékok megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós profillal, hamis vagy hamisított blokkal, Pályázatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a Játékban közreműködő partnereknek okoztak.
6. 6. A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei fenntartják a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan Pályázatfeltöltés, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, továbbá a www.belgasormester.hu/jatek  oldal rendszerébe történő bármilyen jellegű illetéktelen beavatkozás, behatolási kísérlet vagy erre irányuló magatartás esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjanak, vagy a Játékosok regisztrációját, feltöltött Pályázatait részben vagy egészben töröljék.
6.8. A Pályázatokat a www.belgasomester.hu/jatek oldalán keresztül lehet feltölteni.

7. AJÁNDÉKOK, SORSOLÁS

7. 1 Résztvevő termékek:

 • Gallica Premium Pils
 • Gallica Kriexus
 • Gallica Opus
 • Gallica Asterus

7. 2. Résztvevő partnerek:

 • Auchan áruházak
 • CBA
 • Metro áruházak
 • Spar áruházak
 • Belga Sörök Háza
 • Dunaparti Matróz Kocsma
 • Belga Sörök Boltja
 • 8&8 Delikát
 • Mustra Delikát
 • Lopó Sör- és borszaküzlet
 • Füvész bár
 • G'Roby MÓRICZ Szupermarket

a játék ideje alatt (5. pont) az érvényes pályázatot beküldők az alábbi nyereményeket nyerhetik meg:

Az Ajándékok készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy nyereményre nem válthatóak át. Előre nem látható események bekövetkeztekor a Szervező fenntartja a jogot, hogy alternatív nyereményt ajánljon fel a nyerteseknek, azonos értékben.
7.3. Egy adott naptári napon érvényesen beküldött pályázat kizárólag az adott naptári napon érvényes. Amennyiben a Játékos további napokon is részt kíván venni, úgy a Játék időtartama alatt további pályázatot szükséges beküldenie egy másik naptári napon.

7.4. Nyeremények
Napi nyeremény: Gallica Discoery Pack
Heti nyeremény: Corsendonk törölköző
Fődíj: kétszemélyes Silly sörfőzdelátogatás

8. MEGNYERHETŐ NYEREMÉNYEK SZÁMA
A nyereményjátékban egy játékos egy fajta nyereményből maximum egy darab megnyerésére jogosult.

9. AJÁNDÉKOK ÁTADÁSA
9.1. A Lebonyolító a 7.4. pontban megjelölt ajándékok nyerteseit a nyertesek kiválasztását követően 7 munkanapon belül e-mailben vagy telefonon értesíti az Ajándékok átvételének részleteiről. A Szervező a nyertességről szóló e-mail üzenetet a nyertes által a regisztráció során megadott e-mail címre juttatja el.
9.3. A Lebonyolító a 7.4. pontban írt Ajándékokat a Játék lezártát követő 60 naptári napon belül futárszolgálattal vagy postai úton juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által megadott magyarországi címre. A Lebonyolító a futárszolgálattal kézbesített Ajándék kézbesítését kétszer kíséreli meg a fenti időtartamon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy az Ajándék átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így az Ajándék átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolítók terhére nem értékelhető. A Lebonyolító az Ajándék átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
9.5. Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint ezek átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával - elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel - együtt jogosult.
9.6. A Szervező megbízottja az Ajándékok nyerteseinek a nevét a www.belgasormester.hu/jatek  weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve, lakcíme (kizárólag a település megjelölésével) jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.
9. 7. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére az Ajándékokat azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
9.8. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

10. ADÓZÁS
A nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget és/vagy postaköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. az Ajándékok átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a nyertes Játékost terhelik.

11. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL
A Játékról részletes információk a www.belgasormester.hu/jatek  weboldalon érhetők el. A játékról nem teljes körű információk érhetőek el a boltokban elhelyezett reklámanyagokon, illetve a különböző médiában elhelyezett hirdetéseken keresztül.
A résztvevők a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is a nyeremenyjatek@belgaco.hu ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak, valamint telefonon érdeklődhetnek a +36 1 788 64 70-ös telefonszámon hétköznap 9 és 17 óra között.

12. ADATVÉDELEM
Azok, akik a Játékban Pályázattal részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
12.1. Nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy Lebonyolítók minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
12.2. Játékosokról és a Sorsolt ajándék átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező és/vagy Szervező megbízottja a Szervező szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és
12.3. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.
12.4. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a nyeremenyjatek@belgaco.hu  e-mail címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): az  nyeremenyjatek@belgaco.hu e-mail címen.
12. 5. A Játékosok által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a Szervező adatkezelőnek, míg a Szervező megbízottja adatfeldolgozónak minősülnek.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését az Ajándékok átadása előtt kérelmezi.
12.6. A Játékos beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához -  és annak idejére kezelje. Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.
12.7. A Szervező, illetve a nyereményjáték szervezésében résztvevő egyéb cégek nem vállalnak semmiféle felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni, vagy egyéb technikai problémából adódó adatvesztésért.

13. VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), az Ajándékok kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Szervező megbízottja semmilyen felelősséget nem vállalnak.
A Szervező és a Szervező megbízottja az Ajándék tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között az Ajándék gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a futárszolgálattal megküldött Ajándékát nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.
A Szervező, illetve a Szervező megbízottja kizárják a felelősségüket minden, a www.belgasormester.hu/jatek  weboldalt, illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Szervező megbízottja semminemű felelősséget nem vállalnak.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
Bármilyen külső, nem a Weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a játékosok regisztrációjába, a Pályázatbeküldésbe, stb. a játékos azonnali kizárását eredményezi.
A Btk. 375 § alapján az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás tényállását pedig az valósítja meg, aki jogtalan haszonszerzés végett információs rendszerbe adatot bevisz, az abban kezelt adatot megváltoztatja, törli, vagy hozzáférhetetlenné teszi, illetve egyéb művelet végzésével az információs rendszer működését befolyásolja, és ezzel kárt okoz, bűntett miatt – ötmillió forintig terjedő értékhatár esetében - három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
A játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését az összes nyeremény átadása előtt kérelmezi.
Amennyiben a Játék időtartama alatt nem érkezik legalább 30 Pályázat, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az eredetileg meghirdetett 30 ajándéknál kevesebbet adjon át.

A Szervező a nyertesek névsorát a www.belgasormester.hu/jatek weboldalon hozza nyilvánosságra az egyes, már nyertes sorsolási időpontotokat követő 30 munkanapon belül. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve és lakóhelye (csak település megjelölésével) jelenik meg.
Ha a játékos adat- illetve Pályázatfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak.
Szervező, illetve Szervező megbízottja kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.
A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni vis major esetén. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján - indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.
Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.
Szervező bármikor - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján, vagy bármely egyéb okból - jogosult jelen Játékszabályzatot módosítani. A módosítás tényéről Szervező megbízottja a játékosokat a www.belgasormester.hu/jatek  oldalon keresztül tájékoztatja.
A Szervező, fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. Bármilyen, módosításról szóló értesítést a www.belgasormester.hu/jatek  honlapunkon keresztül közlünk nyereményjátékunk résztvevőivel.
Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Budapest, 2017. augusztus 30.

BELGACO Kft.
Szervező

AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA 2017. október 9.-TŐL 2017. november 8.-IG TART.

Résztvevő vendéglátó helyek

Belga Sörök Háza
1011 Budapest Bem Rakpart 15.
www.facebook.com
www.belgasorokhaza.hu
Belga Sörök Boltja
1036 Budapest Lajos utca 51.
www.belgasorbolt.hu
8&8 Delikát
1124 Bp, Fürj utca 2.
www.facebook.com
Füvész bár
1072 Bp. Nagydiófa utca 25.
www.facebook.com
Dunaparti Matróz Kocsma
1011 Budapest Halász utca 1.
Mustra Delikát
1094 Budapest, Balázs B. u.14.
Lopó Sör- és borszaküzlet
1111. Bp. Lágymányosi u 21./A
www.facebook.com
G'Roby MÓRICZ Szupermarket
1119 Budapest Villányi út 1.
www.groby.hu

Október Gallica hónapja!

Nyerj Silly sörfőzdelátogatást!